Brandsäkerhet till sjöss

En båt är för det mesta byggd i trä eller plast, vilket inte är de bästa materialen ur brandsäkerhetssynpunkt. På en båt används också brandfarliga bränslen för att driva motorn och/eller köket. Dessutom kan alla räkna ut att en brand på en båt, när den befinner sig långt ifrån land, kan få ödesdigra konsekvenser.

Till att börja med bör man installera brandvarnare och gasvarnare på sin båt. Sedan bör man ha minst en brandsläckare också. Brandskyddsföreningen rekommenderar en pulversläckare om åtminstone 2 kg, vilket betecknas med klass 13 a 70 bc. Släckaren ska också vara certifierad av ett organ som är ackrediterat av SWEDAC. På en båt under 10 meter räcker det med en brandsläckare, medan en större båt bör ha minst två släckare, varv den ena ska vara lätt att komma åt utifrån.

Förutom att skaffa rätt utrustning bör man även se över sin båt ibland, ur brandsäkerhetssynpunkt. Bränsleslangar måste ha en viss rörelsemån för att inte läcka bränsle när motorn kränger i vattnet. Se även till att avgasröret inte kan antända närliggande material, och att bränsle inte kan läcka in i båten när motorn fylls på. Skruva åt anslutningar regelbundet, och se över elapparaterna så att de alltid är rena och torra.